Ontwikkelingen in de bouw

  • door

Duurzaam bouwen

Duurzame woningen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw. Het bespaart namelijk grondstoffen, de woningen zijn energiezuiniger in gebruik en vaak ook gezonder voor bewoners en gebruikers. Maar duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing. Het gaat bijvoorbeeld ook om het creëren van een gezond binnenmilieu, door goede ventilatie en isolatie. Of over duurzaam slopen waarbij de materialen die vrijkomen opnieuw gebruikt kunnen worden. Sowieso is er sprake van een opmars van nieuwe bouwmaterialen, zoals het duurzame olifantsgras dat gebruikt wordt om bouwblokken van te maken. Maar duurzaam wonen gaat niet alleen maar over de binnen- en buitenkant van je woning. Het gaat ook over je tuin of balkon, wist je dat je ook daar milieuvriendelijke maatregelen kunt nemen die helpen om de samenleving te verduurzamen? En vergeet ook zeker je dak niet. Met een groen dak bespaar je op je energiekosten, verbeter je de luchtkwaliteit en draag je bij aan (het behoud van) biodiversiteit.

Tiny House Movement

Tiny houses, micro-appartementen, off-grid woningen: Er zijn een hoop termen voor de huisjes die gekenmerkt worden door hun kleine oppervlak, mate van efficientie en vaak CO2 neutrale productiewijze. De Tiny House Movement is over komen waaien uit Amerika en inmiddels ook in Nederland razend populair. Het aantal aanbieders groeit de afgelopen jaren dan ook gestaag: Sustainer Homes, MHome, Finch Buildings en Tiny Tim bieden allemaal een duurzame, kleinere woning. Gelukkig stijgt ook het aantal plekken in Nederland waar tiny houses geplaatst mogen worden. Een mooi fenomeen is dat kleine innovators vaak (uiteindelijk) de grote bedrijven inspireren. Zo werd bouwbedrijf Heijmans voor hun Heijmans One – een verplaatsbaar huis voor eenpersoonshuishoudens – waarschijnlijk geinspireerd door de tiny house movement.

Generatiewonen en collectief wonen

Samen met je familie op een boerenerf! Het samenwonen van meerdere generaties is al eeuwenoud maar de laatste jaren zien we het weer steeds vaker: Generatiewonen is een woonvorm die erg populair is in Scandinavië en ook naar ons is komen overwaaien. Het betekent dat meerdere generaties samenwonen in hetzelfde huis of op hetzelfde erf, maar toch apart. Elke generatie heeft een eigen woning maar er worden ook dingen samen opgepakt. Hierdoor kunnen ouderen vaak tot op hoge(re) leeftijd zelfstandig blijven wonen. In Nederland wordt met deze vorm ook geexperimenteerd. Bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum in Arnhem waar studenten voor 75 euro per maand mogen wonen als ze in ruil daarvoor 30 uur per maand helpen met activiteiten voor ouderen.

Ecodorpen

In ons land wordt hard getimmerd aan duurzame woonvormen, ecodorpen is zo’n nieuwe vorm. Het idee van ecodorpen is een gemeenschap waar duurzaam in de levensbehoeften wordt voorzien. Het creëren van een duurzame toekomst waarin iedereen bewust omgaat met natuur, elkaar en zichzelf. Bekende ecodorpen in Nederland zijn Ecodorp Boekel en ReGen Villages.