Akkoord in Haarlem over bouw 1150 appartementen Centrum Schalkwijk

Door ontkerkelijking verliezen steeds meer kerkgebouwen hun functie. Met als gevolg leegstand of zelfs sloop. Om het tij te keren lanceren DOSS Event Support en communicatiebureau RAADHUIS uit Alkmaar de campagne ‘Kerk als Merk’. Samen met eigenaren van kerkelijk vastgoed bedenken en organiseren zij publieksevenementen die de bekendheid en financiële positie van kerken vergroten. Het succes van de door deze bureaus bedachte Klim naar de Hemel (Grote Kerk Alkmaar, 93.000 bezoekers in 2018), Klim naar het Licht (KoepelKathedraal Haarlem, 80.000 bezoekers in 2020) en de Wezens van de Kathedraal (Haarlem) ligt mede ten grondslag aan ‘Kerk als Merk’ dat zich nadrukkelijk óók op kleinschalige evenementen richt.        

In veel dorpen en steden zijn kerkgebouwen niet weg te denken. Ze hebben niet alleen in het straatbeeld maar ook in het maatschappelijk leven vaak een prominente plek en stimuleren saamhorigheid en betrokkenheid, zowel kerkelijk als niet kerkelijk. Maar eigenaren van kerkelijk vastgoed hebben in toenemende mate grote moeite om de eindjes financieel aan te knopen.

‘Kerk als Merk’ ziet mogelijkheden om kerkgebouwen anders te benutten, mede omdat ze vaak op A-locaties staan en cultureel, historisch en/of architectonisch gezien interessant zijn. ‘Maar helaas blijven veel van deze gebouwen onopgemerkt omdat ze voor het publiek gesloten zijn. We bedenken samen met de eigenaren manieren om ze weer tot leven te brengen. Dat doen we met respect voor het gebouw en – als die er nog is – de kerkelijke gemeenschap’, zegt Bart van Koppen, een van de initiatiefnemers van ‘Kerk als Merk’.

Van menig gesloten of in onbruik geraakte kerk valt volgens Mirella Doss van DOSS Events een in maatschappelijk of cultureel opzicht waardevolle plek te maken: ‘Dat kan door er passende evenementen te organiseren. Die zorgen voor verbinding en synergie en geven een meerwaarde aan het merk dat kerken lokaal vaak nog steeds zijn. Je kan dat doen door op een bijzondere manier de architectonische en monumentale aspecten van het gebouw te belichten, zoals we met succes in Alkmaar en Haarlem hebben gedaan. Maar ook door ruimte te bieden aan musici, schilders, fotografen, schrijvers en andere creatieven. Met als doel de bekendheid en financiële positie van kerken te vergroten en hun functie als ontmoetingsplaats te versterken.‘

Na een vrijblijvende kennismaking beoordeelt ‘Kerk als Merk’ of er mogelijkheden zijn om een evenement te bedenken. Is dat het geval dan wordt een concept plan gemaakt. Dat kan daarna puntsgewijs worden uitgewerkt. In die uitwerking worden zaken als marketing, communicatie, veiligheid, online kaartverkoop, subsidie-verwerving, overleg met de gemeente en het werven en inzetten van vrijwilligers meegenomen.

Om de kosten van een evenement zo laag mogelijk te houden, kan ‘Kerk als Merk’ als mede-investeerder optreden. In dat geval worden de in een project gestoken tijd en creativiteit niet in rekening gebracht. Bart van Koppen: ‘Als we er samen met de opdrachtgever van overtuigd zijn dat een evenement succesvol kan zijn, maken we op basis van dat gedeelde geloof afspraken over bijvoorbeeld een afdracht-percentage van de kaartverkoop.’  

Is een evenement succesvol geweest dan buigt ‘Kerk als Merk’ zich over de vraag hoe er een vervolg aan kan worden gegeven. Mirella Doss: ‘Als een kerk dankzij een geslaagd project goed in de schijnwerpers heeft gestaan, is het een uitdaging om bezoekers váker terug te laten komen en ook de vrijwilligers er betrokken bij te houden. Op die manier ontstaat een goede voedingsbodem voor nieuwe projecten en een blijvende betrokkenheid bij de kerk.’       

Dat laatste wordt beaamd door voorzitter Wim Eggenkamp van Stichting Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem: ‘We hebben er in 2020 bewust voor gekozen om het bedenken en daadwerkelijk organiseren van de ‘Klim naar het Licht’ in handen van DOSS Events en Raadhuis te leggen. Het was een samenwerking die voor onze kathedraal zeer profijtelijk uitpakte: 80.000 bezoekers, enorm veel publiciteit en naamsbekendheid en last but not least een prachtig bedrag uit de kaartverkoop dat we weer in restauratie en onderhoud kunnen steken. En ondertussen denken we al weer na over vólgende evenementen.’

‘Kerk als Merk’ is voornemens om – zodra dat in verband met de coronaregels mogelijk is – een informatiebijeenkomst te houden voor gebruikers en eigenaren van kerkgebouwen en andere geïnteresseerden. Die vindt plaats in de KoepelKathedraal Haarlem en biedt de mogelijkheid om ervaringen, ideeën en wensen te delen. Wie zich alvast aanmeldt via de website van ‘Kerk als Merk’ krijgt later een mail met daarin de datum en uitnodiging.    

ANP