Risico's op de werkplek vermijden

  • door

Jaren geleden bestonden gezondheid en veiligheid niet echt en zelfs als er maatregelen waren genomen, was het een touw dat losjes om je middel was gebonden als je hoog op hoge gebouwen was. Veiligheids- en verzekeringsclaims waren vroeger geen groot probleem.

Tegenwoordig worden we natuurlijk geplaagd door gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, vooral op de werkvloer. Nee, het is niet omdat fabrieken en kantoren gevaarlijker zijn geworden, maar het feit dat steeds meer bedrijven verzekeringsclaims tegen hen krijgen voor elk ongeval dat plaatsvindt. Bedrijven moeten er nu voor zorgen dat ze een correcte en toereikende verzekering hebben om eventuele ongevallenclaims op hun werkplek te dekken.

Veelvoorkomende gevaren op de werkplek zijn:

Chemicaliën: vergiftiging, chemische brandwonden, oogletsel en zelfs bewustzijnsverlies door dampen. Om dit te voorkomen, moeten de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen. Oog- en gelaatsbescherming, handschoenen, beschermende werkkleding en correct schoeisel is een must, samen met het juiste gebruik en opslag van chemicaliën. Ook moeten de juiste borden aanwezig zijn om alle werknemers te waarschuwen voor de mogelijke gevaren van elke chemische stof.

Warmtebronnen: voornamelijk brandwonden en brandwonden. Extra voorzichtigheid is geboden bij het werken in warme omgevingen zoals industriële keukens en voedselbereidingsfabrieken. Er zijn niet alleen talloze warmtebronnen zoals ovens, kookplaten en boilers om op te letten, maar er zullen ook veel mensen heen en weer lopen, waardoor het risico op morsen op de vloeren toeneemt. Dit kan op zijn beurt leiden tot uitglijden en vallen, dus het juiste antislipschoeisel is van vitaal belang, samen met beschermende overjassen en koksschorten. Er moeten ook ovenwanten worden gebruikt om de handen tegen hete voorwerpen te beschermen. Er moet extra op worden gelet dat gemorste vloeistoffen onmiddellijk worden opgeruimd.

Machines: verbrijzeling, amputaties, breuken, snijwonden en oogletsel.

De machine is zwaar en heeft meestal meerdere bewegende onderdelen, dus moet u ervoor zorgen dat er geen losse haren of kleding vast komen te zitten tussen de bewegende onderdelen. Haar moet worden vastgebonden en een overall moet worden gedragen. Ook machines moeten regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden om te voorkomen dat losse of scherpe onderdelen in contact komen met het lichaam. Het allerbelangrijkste is dat er veiligheidslaarzen of schoenen met stalen neus moeten worden gedragen om de voeten te beschermen tegen beknelling.

Elektriciteit: elektrische schok, brandwonden en dood.

Hangende kabels moeten worden vastgebonden en niet achterblijven op vloeren waar personeel en bezoekers over kunnen struikelen. Alle elektrische items moeten worden gecontroleerd op slijtage en eventuele schade moet onmiddellijk worden gemeld. Het item moet worden losgekoppeld en opgeslagen om te worden gerepareerd of vervangen. Gebruik in geen geval een beschadigd item, aangezien het risico op elektrische schokken of brandwonden extreem hoog is.

Uitglijden, struikelen en vallen: breuken, snijwonden, verstuikingen en verrekkingen.

Voorzichtigheid is geboden bij vloeren, aangezien uitglijden en struikelen de oorzaak zijn van het hoogste aantal ongevallen op de werkplek. Versleten tapijten en losse matten zijn een enorm probleem en moeten zo snel mogelijk worden verholpen om letsel bij personeel en bezoekers van uw pand te voorkomen. Bij morsen en natte vloeren moeten waarschuwingsborden worden geplaatst totdat ze droog zijn of worden gedweild. Een ander belangrijk punt is dat iedereen die deze gladde vloeren schoonmaakt, het juiste antislipschoeisel heeft, anders lopen ze zelf het risico om uit te glijden en te vallen.

Bedrijven moeten hun personeel nu voorzien van de juiste veiligheidskleding, de juiste kennis om met gezondheids- en veiligheidsproblemen om te gaan en de juiste bewegwijzering hebben om anderen te waarschuwen voor de risico's. Dit zijn wettelijke vereisten. Dit zorgt er vervolgens voor dat hun werknemers en iedereen die op bezoek komt, veilig blijft op de werkplek.

Via: AEC