Construction Marketing Outlook 2014 – Enquêteresultaten

  • door

Construction Marketing Association heeft een nationaal onderzoek uitgevoerd onder bouwprofessionals om meer inzicht te krijgen in de huidige marketingplannen en prioriteiten in de bouwsector. Voor 2014 gaf 86,8% van de respondenten aan van plan te zijn hun algehele marketingactiviteiten en budgetten te verhogen, terwijl 13,2% een geplande verlaging van de marketingbudgetten meldde.

Aan de respondenten zijn de volgende vragen gesteld:

1. Bent u van plan om voor het komende boekjaar de algehele marketingactiviteiten en budgetten te verhogen of te verlagen?
2. Welke traditionele marketingtactieken gaat u in 2014 verhogen of verlagen?
3. Welke internetmarketingtactieken gaat u in 2014 verhogen of verlagen?
4. Welke marketingtactieken voor leadgeneratie gaat u in 2014 verhogen of verlagen?
5. Welke trend in de bouwsector zal in 2014 de meeste invloed hebben op uw bedrijf?
6. Hoe classificeert u uw bedrijf?
7. Hoe groot is uw bedrijf bij benadering?

Zie de onderzoeksresultaten bij Construction Marketing Outlook- Survey Results 2014 .

Via: AEC