Scab (specialist voor de bouw) neemt de loonadministratie activiteiten van Kraan over

Elke Nederlandse bouwvakker gaat er financieel op vooruit in 2021; Scab heeft de details.

Voor 2021 is een aantal aanpassingen vanuit de Belastingdienst en vanuit cao-partijen gecommuniceerd. Inmiddels heeft Scab, de grootste loonverwerker in de bouw, deze wijzigingen in haar software verwerkt en kunnen we concreet zeggen: loonkostenbesparing en flinke nettoloonstijging voor de bouw!

Een verhoging van het loon gaat in de regel niet gepaard met een verlaging van de loonkosten. Voor 2021 gaat dit wel op. Immers er is geen collectieve loonsverhoging vanuit de cao (reeds per 1 december 2020 doorgevoerd), de inhouding loonbelasting valt lager uit en de bpfBOUW aanvullingsregeling 55 min is komen te vervallen per 1 januari 2021.

Voornaamste oorzaken verhoging nettoloon zijn:

  • De eerste belastingschijf gaat omlaag van 37,35% naar 37,10%
  • Arbeidskorting gaat omhoog van € 2.711 naar € 2.837
  • Algemene heffingskorting gaat omhoog van € 3.819 naar € 4.205
  • Vervallen van de premie bpfBOUW aanvullingsregeling 55 min.

Voornaamste oorzaken verlaging loonkosten zijn:

  • Vervallen van de premie bpfBOUW aanvullingsregeling 55 min voor de werkgever
  • Minder doorbetaalde feestdagen: maandloon; was 7, wordt 5 en week/4 wekenloon; was 8, wordt 4

Wij hebben op onze website een interessante loonvergelijking gepubliceerd, een overzicht van de loonontwikkeling in de afgelopen perioden aldus Maarten Stubbé, algemeen directeur van Scab. Kijk op www.scabadvies.nl/loonontwikkeling voor de overzichten van de loonontwikkeling in de bouw.

ANP