Investeren in windenergie

Investeren met gezond verstand

Wil je op een eerlijke manier investeren? Lees dan bij ons hoe je dit kunt aanpakken. Je kunt dit namelijk op verschillende manieren doen.

Investeren in windenergie is investeren in de toekomst

Er ontstaat een steeds grotere hype rond groene energie. We willen graag ons steentje bijdragen aan de vermindering van milieuvervuiling. Bij het opwekken van groene energie wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Duurzamere methodes zorgen ervoor dat het mogelijk is om energie op te wekken met behulp van de wind, de zon of waterkracht. In Nederland wordt vooral stroom opgewekt op basis van windkracht, hier hebben we natuurlijk een uitstekend klimaat voor. Duurzamere alternatieven voor het opwekken van elektriciteit worden steeds meer gestimuleerd. Vanuit de Europese Unie zijn er doelstellingen opgesteld die hier aan bijdragen. Eén van de doelen is dat in 2023 tot wel 16 procent van alle opgewekte energie in Europa duurzaam zou moeten zijn.

Je hebt vast wel eens beelden van een windpark voor bij zien komen. Een immens groot gebied dat bestaat uit vele rijen van windturbines. Een windturbine heeft vaak drie wieken die vast zitten aan de hoofdas. Een tandwielkast zorgt ervoor dat de generator aangedreven wordt wanneer er genoeg wind waait. Een standaard windturbine van groot formaat kan ongeveer acht miljoen kWh per jaar genereren. Dit betekent dat één windturbine ongeveer 2200 huishoudens kan voorzien van stroom. Er zijn weinig dagen in Nederland waarop de wind niet waait. Er kan al elektriciteit opgewekt worden vanaf windkracht twee. Veel mensen denken dat hoe harder het waait, des te meer energie wordt er gegenereerd. Dit is niet zo, als het windkracht zes is zal al het maximale aan energie opgewekt worden.

Er zitten veel voordelen aan het opwekken van windenergie ten opzichte van het gebruiken van fossiele brandstoffen. Zo zal er op een gegeven moment geen elektriciteitstoevoer vanuit andere landen meer nodig zijn, omdat we zelf genoeg energie kunnen opwekken. Dit zou Nederland als land onafhankelijker maken. Een ander voordeel is dat wind niets kost, en er is natuurlijk een eindeloze hoeveelheid aan wind. Er zal dus geen tekort ontstaan zoals bij fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. Zelfs het proces van het genereren van de energie geeft geen CO2 uitstoot. Het is dus een hele duurzame en milieuvriendelijk manier van elektriciteit opwekken.

Toch zitten er ook nadelen aan het opwekken van windenergie. Het is namelijk zo dat dieren de dupe zijn van de windturbines. Vooral vogels en insecten kunnen niet op tegen de kracht van de windturbines en kunnen tussen de rotorbladen terecht komen. Ook kan het voor mensen die in de omgeving van een windpark wonen erg onaangenaam zijn. Dit komt veelal door geluidsoverlast. Ook wordt er gesproken over horizonvervuiling. Een ander nadeel is dat het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen goedkoper is dan het opwekken van windenergie. Dit houdt veel mensen tegen om te kiezen voor dit alternatief.

Er zijn veel redenen te bedenken waarom investeren in duurzame energie, in dit geval wind energie erg belangrijk is. Niet alleen raken onze fossiele brandstoffen zo langzamerhand op, ook zijn we afhankelijk van andere landen voor de aanvoer van olie, kolen en gas. Als we onszelf kunnen voorzien van voldoende elektriciteit gegenereerd door windenergie, zorgt er niet alleen voor dat Nederland minder afhankelijk is, ook zal dit een boost geven aan de economische groei. Dit zou betekenen dat we als kleine kikkerlandje voorop lopen met de ontwikkeling van windturbines en de functies ervan. Het zou zich zelfs zo kunnen ontwikkelen dat er een ware exportsector ontstaat.

Natuurlijk moeten we niet te ver op de zaken vooruitlopen. Er moet nog veel gebeuren tot het zover is, maar het is niet onrealistisch. De toekomst is groen en duurzaam. Er is zoveel dat windenergie ons te bieden heeft, laten we er gebruik van maken!

Blogs over duurzaam Investeren

Informeer mij over de ontwikkeling en projecten van Groengasmobiel.nl