BIM vanuit het bedrijfsperspectief – Onderzoeksresultaten onthullen

 • door

BuildingSMART Finland publiceerde in augustus 2013 de resultaten van de nationale enquête over Building Information Modelling. De resultaten zijn vooral om twee redenen interessant. Ten eerste heeft Finland de reputatie de wereldwijde BIM-leider te zijn. Ten tweede is hetzelfde enquêtesjabloon gebruikt in het VK, Nieuw-Zeeland en Canada, waardoor we interessante vergelijkingen kunnen maken.

De vragenlijst is afkomstig uit het VK, waar RIBA Enterprises in 2013 voor de derde keer het National BIM Report publiceerde. Hoe representatief de resultaten zijn, hangt natuurlijk af van het type en het aantal respondenten dat de enquête heeft ingevuld. Hier zijn het aantal respondenten uit elk land:

 • VK – meer dan 1.350
 • Nieuw-Zeeland – meer dan 500
 • Finland – 400
 • Canada – 78

De Canadezen zijn hier duidelijk de underdog, terwijl Finland en Nieuw-Zeeland relatief meer bezoekers hebben kunnen trekken dan hun marktomvang zou suggereren.

Veel van de vragen van de enquête zijn technisch of operationeel, maar er zijn er een paar die de mening van de respondenten over zakelijke kwesties onthullen. Ik pakte de volgende resultaten op voor die respondenten die al BIM gebruiken.

Klantvereisten stimuleren de acceptatie van BIM

De eisen van de klant en de druk van aannemers lijken sterke drijfveren te zijn voor het gebruik van BIM. Hier zijn de percentages respondenten die het op basis van hun ervaring eens zijn dat klanten of aannemers "er steeds meer op zullen aandringen dat wij BIM gebruiken" (de percentages van aannemers staan tussen haakjes):

 • VK – 73% (66%)
 • Nieuw-Zeeland – 58% (46%)
 • Finland – 84% (68%)
 • Canada – 79% (72%)

Dat het VK de hoogste vraag van de klant is, is zeker een gevolg van het besluit van de regering om tegen 2016 het gebruik van BIM voor elk publiek gefinancierd project te eisen.

Winststijging is voor de meerderheid nog geen realiteit

De acceptatie van BIM heeft de winstgevendheid voor de meeste gebruikers nog niet duidelijk verhoogd. Hier zijn de percentages respondenten die het ondubbelzinnig eens zijn over de claim voor winstgevendheid:

 • VK – 46%
 • Nieuw-Zeeland – 33%
 • Finland – 27%
 • Canada – 43%

Veel gebruikers ervaren verbeteringen in de kostenefficiëntie

Winstgevendheid is deels te danken aan efficiëntie. Hoe heeft het gebruik van BIM kostenbesparingen opgeleverd? Nogmaals, hier zijn de cijfers voor degenen die het er duidelijk over eens zijn dat ze een verbetering hebben gezien:

 • VK – 55%
 • Nieuw-Zeeland – 46%
 • Finland – 24%
 • Canada – 55%

Het is opmerkelijk dat de Finse respondenten het meest twijfelachtig waren. Misschien komt dit doordat BIM voornamelijk wordt gezien als een technische oplossing, niet als een zakelijke mogelijkheid. Een andere reden zou kunnen zijn dat Finse A / E / C-consultants al behoorlijk efficiënt werken, en een radicale productiviteitsverhoging daarom moeilijk te bereiken is.

BIM-adoptie is grotendeels succesvol geweest

Het toepassen van BIM is veeleisend en een continu proces. Het is de grootste verandering in werkpraktijken sinds de introductie van CAD. Het vereist niet alleen investeringen in nieuwe tools, maar ook nieuwe vaardigheden en veranderingen in kernbedrijfsprocessen.

De slagingspercentages zijn hoog. In Canada 60%, Finland 68% en Nieuw-Zeeland 66% van de BIM-gebruikers beschouwt hun BIM-acceptatie als een succes. Dit cijfer is niet terug te vinden in het rapport van het VK.

Is BIM de toekomst voor projectinformatie? Absoluut, aangezien 75% tot 86% van de respondenten het daarmee eens is, en meer dan 90% van de vier onderzoeken beweert dat ze BIM over vijf jaar zullen gebruiken.

Via: AEC