CO2-prestatieladder: uitstoot verminderen, kosten besparen en zaken winnen

  • door

Het verminderen van de CO2-uitstoot van uw bedrijf is niet optioneel, zeker niet als u actief bent in de EU. De CO2-Prestatieladder is een hulpmiddel dat bedrijven helpt bij het verbeteren van hun milieu- en bedrijfsprestaties. In dit interview legt Brian Heikamp , projectmanager bij The Foundation for Climate Friendly Procurement and Business , de tool en de voordelen van het gebruik ervan uit.

Wat is Stichting Klimaatvriendelijk Inkopen en Ondernemen en hoe ben je in het kort betrokken bij de CO2 Prestatieladder?

Brian-HeikampBrian-Heikamp De stichting stimuleert en faciliteert een effectieve dialoog tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties over milieuvriendelijk ondernemen gericht op CO2-reductie. De stichting is eigenaar van de CO2-Prestatieladder; een duurzaamheidstool die bedrijven helpt hun CO2-uitstoot te verminderen. Elke dag bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer industrieën. Onze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de ontwikkeling en het certificatieschema. Ik ben de manager marketing en communicatie.

Waarom is het voor bouwbedrijven essentieel om actief hun ecologische voetafdruk te verkleinen?

De bouwsector heeft een aanzienlijke impact op de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van energie en koolstofintensieve materialen. Daarom kan deze industrie een enorme impact hebben op de nationale klimaatdoelstellingen. Uit onderzoek blijkt dat bouwbedrijven die gecertificeerd zijn voor de CO2-Prestatieladder jaarlijks 3,2 procent CO2-reductie realiseren. Heel opmerkelijk, gezien het feit dat het landelijk gemiddelde de CO2-uitstoot daadwerkelijk laat toenemen. Door de ladder is het bedrijfsbewustzijn over CO2-reductie 2,5 keer zo groot geworden.

Wat is de CO2-Prestatieladder en wat maakt hem bijzonder?

co2-prestatie-ladder-niveausco2-prestatie-ladder-niveaus
Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordelen het bedrijf geniet tijdens de toekenningsbeslissing.

De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem dat bedrijven stimuleert om hun eigen CO2-uitstoot te verminderen. De ladder heeft vijf niveaus. Een bedrijf kan het volgende niveau bereiken door stapsgewijze verbeteringen in het bestaande proces en door innovaties in technologieën en methoden. De positie van een bedrijf op de CO2-Prestatieladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop het bedrijf aan alle eisen voldoet.

Het mooie van de CO2-Prestatieladder is dat een bedrijf financieel voordeel haalt uit het inkopen van instellingen die de ladder gebruiken voor het gunnen van aanbestedingen. Hoe hoger het niveau van het bedrijf op de CO2-Prestatieladder (zoals in, hoe meer het werkt aan CO2-reductie), hoe hoger het gunningsvoordeel. Dus in dit geval is duurzaam zijn winstgevend. Aanbestedende instellingen geven tot 10% gunningsvoordeel bij projecten van meerdere miljoenen euro's.

Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door zuiniger om te gaan met brandstof, efficiënter om te gaan met materialen of door groene stroom in te kopen. Een bedrijf deelt deze kennis vervolgens met andere bedrijven. Zo tonen bedrijven een drive voor innovatie – en niet alleen in hun eigen bedrijf, maar in de hele keten. Ruim 2400 bedrijven hebben een certificaat voor de CO2-prestatieladder en dit aantal groeit snel.

[ingesloten inhoud]

Hoe kan een bouwbedrijf profiteren van het gebruik ervan; kun je voorbeelden noemen?

Het implementeren van 'de ladder' heeft een groot effect op de bedrijfsvoering. Het beloningsvoordeel kan enorm zijn. Strukton, een grote Nederlandse spoorwegmaatschappij, heeft sinds 2003 zijn CO2 met een vijfde teruggebracht tot zo'n 13.000 ton per jaar. Al hun leaseauto's hebben een afwaardering in omvang ondergaan. Ook deelde het bedrijf treinkaartjes uit aan hun leaserijders, waarbij het aantal treinkilometers per jaar nog steeds stijgt. Een bijzondere maatregel is de zelf-signalerende kortsluitlans, die via een app de rail op afstand aan- en uitzet. Dit bespaart kosten en is veel veiliger. CO2-beperkende maatregelen zijn doorgaans ook kostenbesparend en werken als een extra stimulans. Andere maatregelen zijn onder meer groene stroom, grote machines en het recyclen van materialen / ballast. Het gebruik van meerdere kleinere machines om aan de rail te werken levert 35% meer CO2-uitstoot op dan het gebruik van grote onderhoudsmachines.

Bouwbedrijven werken samen met veel leveranciers en onderaannemers. Hoe kan de CO2-Prestatieladder in een dergelijke omgeving worden gebruikt?

Vanaf niveau 4 heeft een groot bedrijf aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies zoals ingekochte materialen en brandstoffen, en zijn ze in staat om minimaal twee analyses van deze scope 3 emissies of waardeketens van activiteiten te presenteren. Op deze manier worden bedrijven gestimuleerd om hun eigen CO2-uitstoot en die in de waardeketen te kennen.

Hoe verloopt het gebruik van de ladder; moeten bedrijven consultants inhuren om dit te doen?

De CO2-prestatieladder vereist dat een bedrijf een gestructureerd proces inricht dat leidt tot continue verbetering van de CO2-reductie. Dit proces is ingericht in een plan do check act-cyclus. Alle eisen van de CO2-Prestatieladder staan in een handboek.

co2-cirkelco2-cirkel

Als een bedrijf zijn energiestromen al begrijpt, bespaart dit tijd tijdens de implementatie. Zo niet, dan kunnen ze een adviseur inhuren om hen te helpen. In eerste instantie proberen de meeste bedrijven naar niveau 3 van de ladder te klimmen. Met behulp van een omgevingsmanager die ervaring heeft met managementsystemen zoals ISO 90001 kan een bedrijf binnen 4 maanden een niveau 3 certificaat behalen. Daarnaast wordt een nauwe betrokkenheid van andere personen in de organisatie verwacht.

Wanneer de implementatie is voltooid, zal een certificatie-instelling het managementsysteem van het bedrijf herzien.

Kun je iets zeggen over certificering?

Een certificatie-instelling zal een beoordeling uitvoeren om te zien of een bedrijf aan zijn eisen voldoet.

Na drie jaar zal het bedrijf die voldoen aan de eisen van de CO2-prestatieladder weer moeten afronden.

Hoe lang duurt het voordat een middelgroot bedrijf is gecertificeerd?

Binnen drie tot vier maanden is het mogelijk om een certificaat te halen. De uitgangspositie van het bedrijf heeft veel invloed op de inspanning die nodig is om de Co2 Prestatieladder te implementeren. Als een bedrijf bijvoorbeeld al bezig is met energiereductie en het begrijpt zijn energieverbruik, bespaart dit tijd tijdens de implementatie.

Enkele inkopende klanten in Nederland maken gebruik van de CO2 Prestatieladder. Kunt u uitleggen waarvoor ze het gebruiken?

Er zijn in Nederland meer dan 50 inkoopklanten die de ladder gebruiken voor aanbestedingen. Op deze manier willen ze hun leveranciers stimuleren om hun CO2-uitstoot te verminderen. Het aantal inkoopklanten dat gebruik maakt van de ladder groeit gestaag. Naast landelijke inkopers als ProRail en Rijkswaterstaat hebben ook diverse gemeenten, waterschappen en provincies gebruik gemaakt van de tool. Momenteel zijn aanbestedende diensten zich bewust van de grote rol die zij kunnen vervullen bij het stimuleren van een schone economie. Ze merken dat de ladder CO2 en ketenbeheersing stimuleert bij hun aannemers, waarbij de tool voorziet in concrete duurzaamheidsambities.  

Waar kunnen onze lezers meer te weten komen over de CO2-Prestatieladder?

U kunt onze website http://www.co2performanceladder.com/ bezoeken

Inzicht, reductie, transparantie en participatie. De vier woorden vormen het middelpunt van de CO2Prestatieladder.

Via: AEC