Bouwrecht en ongevallen op locatie

  • door

Het bouwrecht, gedefinieerd als het rechtsgebied dat verband houdt met bouwactiviteiten, kent vele gebieden. Een van de meest kritische is de wet, aangezien deze van toepassing is op de veiligheid op de bouwplaats. Het volgen van de juiste richtlijnen en het voldoen aan de vereisten van alle wetten met betrekking tot veiligheid vermindert niet alleen het aantal bouwongevallen, maar kan ook een juridische verdediging vormen als er zich een ongeval voordoet ondanks de inspanningen van het bouwbedrijf en zijn managers.

Ken de wet

Het kennen van de wet is de eerste stap om aan de eisen te voldoen. Het bouwrecht kan van land tot land verschillen, vooral als het gaat om vereisten voor het vergoeden van werknemers of een andere vorm van door de staat verplichte dekking. Dit soort verzekeringen vergoeden de medische kosten en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de werknemer als hij tijdens het werk gewond raakt. De Occupational Safety and Health Administration, algemeen bekend als OSHA, is een federale instantie die de veiligheid van werknemers reguleert. Op de hoogte blijven van deze voorschriften is ook van cruciaal belang voor praktische kennis van de bouwwetgeving, aangezien deze van toepassing is op de veiligheid van werknemers. Lidmaatschappen van handelsgroepen in de bouw omvatten vaak updateservices voor veranderende wetten.

Pas de Kennis toe

Het kennen van de wet heeft geen zin als de principes van die wetten niet worden nageleefd. Dit vereist in veel situaties trainingsseminars met bouwvakkers en in het bijzonder met voormannen of bemanningsleiders. Houd een trainingssessie wanneer er nieuwe supervisors worden toegevoegd en documenteer wie elke trainingssessie heeft bijgewoond. Laat kritische bouwmachines, zoals steigers of elektrisch gereedschap, inspecteren om er zeker van te zijn dat ze aan de vereisten voldoen. Documenteer deze inspectie en voorzie elk gereedschap van een etiket met de inspectiedatum. Voer reparaties uit aan elk item dat niet aan de normen voldoet of verwijder het van de werkplek.

Maak van veiligheid een prioriteit

Neem waarschuwingen over veiligheid op in presentaties met bouwploegen of supervisors. Een bord met het aantal dagen sinds het laatste ongeval helpt mensen eraan te herinneren dat ongelukken kunnen gebeuren en dat ze zo voorzichtig mogelijk moeten zijn. Inspecteer de bouwplaats van tijd tot tijd en sta geen bouwpraktijken of apparatuur toe die niet voldoen aan codes en wetten.

Opvolgen van incidenten

Documenteer alles wat verband houdt met incidenten op de bouwplaats. Dit geldt voor dichtbij bellen, ongevallen die schade aan eigendommen veroorzaken en ongevallen met letsel. Documenteer wat er is gebeurd om het incident te veroorzaken en de stappen die zijn genomen om de mogelijkheid van toekomstige gebeurtenissen te elimineren. In het geval van een ongeval met letsel, kan de informatie cruciaal zijn voor elk overheidsonderzoek. Het is altijd beter om documentatie te overleggen en mee te werken aan het onderzoeksproces.

gastgast Jason Kane is voormalig bouwmanager en fervent blogger. Jason schrijft voor Fall Protection USA, een leverancier van veiligheidssystemen voor ladders, lanyards voor één been en andere veiligheidsuitrusting voor de bouw. Via: AEC