Hoe draagt groenvoorziening bij aan een duurzame samenleving?

Het is geen geheim dat de groenvoorziening een waardevolle bijdrage levert aan eeen duurzame samenleving. Dit is de sector die gericht is op het beheer en onderhoud van de groene omgeving in steden, dorpen en op het platteland. Werken in de groenvoorziening is een beroep dat niet alleen bevredigend is, maar ook een positieve impact heeft op de wereld om ons heen. In deze blog zullen we je een aantal goede voorbeelden geven. 

Klimaatadaptatie

De groenvoorziening speelt een belangrijke rol bij het aanpassen van onze leefgebieden aan de gevolgen van klimaatverandering. Door groene gebieden te creëren en te behouden, kan onder meer het water beter worden afgevoerd bij hevige regenval en kan er gemakkelijker verkoeling worden geboden tijdens hete zomers. Daarnaast zorgen groene gebieden ervoor dat het CO2 uit de lucht wordt gehaald en op die manier de impact van de uitstoot van broeikasgassen weet te verminderen.

Biodiversiteit

Groene gebieden bieden een thuis aan een enorme diversiteit aan planten- en diersoorten. Werken in het groen betekent niet alleen het beheren en onderhouden van deze gebieden, maar ook het vergroten van de biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen,struiken en bloemen die aantrekkelijk zijn voor bijen en andere bestuivers!

Duurzaamheid

De groenvoorziening staat steeds meer synoniem voor duurzaamheid. Bij het beheer en groenonderhouders wordt er immers meer en meer gebruik gemaakt van duurzame methoden en materialen die zorgen voor een verminderde impact op de natuur. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met elektrisch gereedschap in plaats van benzine aangedreven apparaten en wordt er steeds meer gebruik gemaakt van duurzame materialen, zoals gerecycled hout voor bankjes en speeltoestellen.

Leefbaarheid

Iedereen is het ermee eens dat een groene omgeving bijdraagt aan de leefbaarheid van een buurt of stad. Het zorgt voor een prettige en gezonde omgeving om in te wonen en te werken. Werken in de groenvoorziening betekent dus niet alleen het onderhouden van bestaande groene gebieden, maar ook het creëren van nieuwe groene ruimtes. Denk maar aan projecten zoals het vergroenen van een schoolplein of het aanleggen van een park.

Werkgelegenheid

Bovendien biedt de groenvoorziening werkgelegenheid voor een groot aantal mensen in de buitenlucht. Van hoveniers en tuinmannen tot landschapsarchitecten en ecologen, er zijn tal van verschillende banen te vinden in de groenvoorziening. Werken in het groen biedt dus niet alleen meer dan voldoende werkgelegenheid in heel Nederland, maar ook vele mooie kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling.