Hoe duurzaamheidsinnovaties in de bouw te evalueren

  • door

Ik heb op vrijdag 15 september 2016 een doctoraal proefschrift bijgewoond aan de Aalto University in Otaniemi. De kandidaat, Juho-Kusti Kajander , M.Sc. (Econ.), Presenteerde zijn proefschrift over hoe bouwbedrijven hun duurzaamheidsinnovaties en de economische voordelen van innovatie-investeringen kunnen evalueren.

juho-kusti kajanderjuho-kusti kajander Het proefschrift van Juho-Kusti is getiteld "Evaluatie van duurzaamheidsinnovaties in de bouwsector." In zijn studie suggereert Juho-Kusti het volgende:

  • Bouwbedrijven moeten duurzaamheidsinnovaties samen met klanten en het waardenetwerk evalueren om de ontwikkeling en adoptie van duurzaamheidsinnovaties in de bouwsector systematisch te beheren.
  • Bouwbedrijven kunnen de potentiële financiële voordelen van duurzaamheidsinnovatie voor aandeelhouders evalueren met event studies en voor klanten en huurders met real-option analyses.

De tegenstander was professor dr. Petri Suomala van de Tampere University of Technology. Hij zei dat hij een leek is als het om constructie gaat. Desalniettemin leek hij belangrijke vragen over de bouwsector en duurzaamheidsinnovaties in die branche te begrijpen.

Het onderzoek past een mixed-method-benadering toe die kwalitatieve en kwantitatieve methodes combineert. Het bevat methoden en tools om innovaties te evalueren. Juho-Kusti was ook persoonlijk betrokken bij enkele investeringsprojecten. Dat staat bekend als interventioneel onderzoek, dat volgens de tegenstander geen zonde meer is.

Behoefte aan disruptieve innovatie

Volgens Juho-Kusti hebben bouwbedrijven behoefte aan disruptieve of radicale duurzaamheidsinnovaties. Hij voerde aan dat urgente mondiale uitdagingen, zoals bevolkingsgroei en de vraag naar een hogere levensstandaard, snelle oplossingen vereisen. Omdat de bouw een grote speler is in de wereldeconomie, kan het ook een groot verschil maken in hoe duurzaam onze toekomst zal zijn. Aan de andere kant kan de industrie aanzienlijke financiële voordelen behalen door duurzaam te zijn. Gebouwen met LEED-certificering genieten bijvoorbeeld een huurpremie van 5% en worden voor 25% meer verkocht dan niet-gecertificeerde gebouwen.

Evaluatie van de aandeelhouderswaarde van innovaties

Een van de evaluatiemethoden die in het proefschrift worden beschreven, is een evenementstudie. Dit type onderzoek helpt om de impact van een innovatie op de marktkapitalisatie van een bedrijf te beoordelen, althans op korte termijn. Juho-Kusti schetste het proces voor het gebruik van de tool:

1) Selecteer het soort innovaties en effecten dat moet worden onderzocht.

2) Verzamel beursaankondigingen van bedrijven met vergelijkbare innovaties.

3) Bereken of de aankondigingen een impact hadden op de marktkapitalisatie en hoe groot de impact was.

4) Analyseer de resultaten.

5) Follow-up van de ontwikkeling van de aandeelhouderswaarden van de geselecteerde bedrijven.

Uit het onderzoek bleek dat in de bouw het positieve effect van een aankondiging van duurzaamheidsinnovatie 0,8% was, even hoog als dat van een positieve winstwaarschuwing. Met andere woorden, duurzaamheidsinnovaties voegen merkbare aandeelhouderswaarde toe.

Evalueren van de waarde van innovaties voor eigenaren en gebruikers van onroerend goed

Een ander hulpmiddel dat Juho-Kusti gebruikte om de monetaire waarde van innovaties in bouwprojecten te evalueren, was real-option analysis (ROA). Hij heeft ons kort door het proces geleid:

  1. Identificeer onzekerheden in het project, zoals veranderingen in de bezettingsgraad van het onroerend goed.
  2. Selecteer innovaties die kunnen helpen bij het beheersen en beperken van de risico's.
  3. Voer investeringsberekeningen uit met een real-option softwaretool met behulp van drie alternatieve scenario's.
  4. Bereken de ROI.
  5. Maak de investeringsbeslissing.

Juho-Kusti gaf aan dat de feedback die hij ontving over het gebruik van ROA tijdens investeringsprojecten zeer positief was. De methode maakt het mogelijk om in relatief korte tijd een groot aantal alternatieven te analyseren. Het vaak gebruikte alternatief, Discounted Cash Flow (DCF) -analyse, pakt onzekerheden, bijvoorbeeld veranderende eisen van huurders, niet erg effectief aan. In DCF wordt met onzekerheid meestal rekening gehouden door slechts één waarde aan te passen, namelijk de disconteringsvoet.

ROA werd bijvoorbeeld gebruikt in een zorgcentrumproject. De berekende baten van een binnenluchtinnovatie waren vier miljoen euro. De uitkeringen waren voornamelijk het gevolg van afname van het ziekteverzuim van werknemers. Bij een ander project in een kantoorgebouw kwamen de innovatievoordelen voort uit een flexibel bouwsysteem. Het systeem beloont de eigenaar en de huurder omdat ongebruikte ruimtes gemakkelijk te verhuren zijn. De baten bedroegen ongeveer 700.000 euro.

Deskundigen in de bouwsector beweren vaak dat hun bedrijf anders is dan alle andere. De opposant wees erop dat de bevindingen van het proefschrift kunnen worden toegepast in andere industrieën met vergelijkbare kenmerken, zoals projectoriëntatie en lange toeleveringsketens. Hij herinnerde ons er ook aan dat geavanceerde analysemethoden niet altijd nodig zijn als de initiële parameters goed bekend zijn.

Na een zorgvuldig onderzoek met verschillende vragen voor Juho-Kusti, adviseerde de opposant om Juho-Kusti's proefschrift aan te nemen als een doctoraatsproefschrift. U kunt het gratis downloaden op https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21756 .

Juho-Kusti is de CEO van Boost Brothers . U kunt hem contacteren op juho-kusti.kajander [at] boostbrothers.fi.

Via: AEC