Inschakelen van een vertaalbureau

  • door

Een vertaalbureau als Vertaalbureau Tongo kan u op verschillende manieren helpen. Dit geldt zowel voor zakelijke klanten, als voor particuliere klanten. Nu ligt het voor zakelijke klanten vaak al snel voor de hand om een vertaalbureau in te schakelen. Deze is namelijk nodig om voet aan de grond te krijgen in een land waar men de moedertaal niet van spreekt of bijvoorbeeld om een website te vertalen. Wat particuliere klanten betreft ligt het inschakelen van een vertaalbureau misschien iets minder voor de hand. Toch kan een vertaalbureau zoals Vertaalbureau Tongo ook voor u als particuliere klant ontzettend veel betekenen. In deze blog bespreken we daarom enkele praktische voorbeelden waarin we ook voor u als particuliere klant van meerwaarde kunnen zijn.

Geschil in het buitenland

Tijdens een buitenlandse vakantie komt u in aanraking met buitenlandse culturen, maar ook met buitenlandse wet-en regelgeving. Deze verschilt over het algemeen behoorlijk met de wet-en regelgeving in uw land van herkomst. Wat bijvoorbeeld in Nederland zomaar mag, kan in een ander land verboden zijn. Indien u hier niet van op de hoogte bent, kan het maar zomaar voorkomen dat u in een geschil belandt tijdens een vakantie. In dit geschil is het ontzettend belangrijk om een vertaalbureau aan uw zijde te hebben. Een vertaalbureau kan namelijk helpen met het vertalen van de eventuele ontvangen boetes, aanklachten of zelfs rechtszaken. Met een vertaalbureau aan uw zijde staat u een stuk sterker in deze geschillen dan wanneer u afhankelijk bent van een woordenboek of een online vertaalmachine!

Potentiële conflictsituaties in Nederland

Onze maatschappij is in een rap tempo aan het internationaliseren. Dit betekent dan ook dat u op een gemiddelde dag vaker met buitenlandse taal en culturen in aanraking komt dan een aantal decennia geleden. Nu zal dit in eerste instantie niet voor problemen zorgen. Zodra er echter een conflictsituatie ontstaat, kan het ontzettend handig zijn om een vertaalbureau in de arm te nemen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat uw nieuwe buren geen Nederlands spreken. Mocht u in een vervelend geval last krijgen van overlast buren, dan wordt het erg lastig om dit te communiceren. De buren en u spreken immers niet dezelfde taal waardoor het overbrengen van de klachten nagenoeg onmogelijk wordt. Een vertaalbureau kan u in dit geval gemakkelijk verder helpen. De klachten kunnen namelijk in de spreektaal van uw buren vertaald worden. Door dit in een vroeg stadium te doen kunnen over het algemeen de conflictsituaties vermeden worden. Het vertaalbureau kan u zo helpen om gemakkelijk de band met de buren goed te houden. Mocht dit geschil namelijk direct via een serieuze zaak besproken worden in verband met de taalbarrière, dan is de kans groot dat de band met de buren voorgoed verpest is!