IT-strategische beslissingen van een ingenieursbureau

Een IT-strategie heeft veel meer te bieden dan in de jaren tachtig, toen ik begon met architectonisch ontwerpen. Destijds draaiden de vragen om CAD en basiskantoortoepassingen. Nu is informatietechnologie een enabler voor nieuwe manieren van werken, samenwerken en communiceren. Informatie is de meest waardevolle bouwsteen in de bouw van vandaag.

Beginnen met zakelijke doelen

In mijn vorige post schetste ik het IT-strategieproces dat ik gebruikte bij mijn opdrachtgever, een ingenieursbureau. We zijn begonnen met het bepalen van strategische bedrijfsdoelen die IT-services en -oplossingen helpen bereiken. We stellen doelen voor zowel externe als interne efficiëntie.

Problemen en mogelijke oplossingen definiëren

Wanneer u begint met het in kaart brengen van het territorium voor IT-strategie, vindt u zowel kleine als grote problemen om over te praten. Om de discussie gefocust te houden, hebben we de volgende vier categorieën als raamwerk gebruikt:

 1. Informatiebeheer en delen
 2. IT dienst
 3. Infrastructuur, systemen en technologieën
 4. Software applicaties

Voor elke categorie hebben we de issues gedocumenteerd die tijdens interviews en workshops naar voren kwamen. We hebben hun huidige staat bepaald en mogelijke oplossingen voor de toekomst bedacht.

In totaal stonden er ongeveer veertig vragen op onze lijst. Een van de belangrijkste technologische vragen betrof het gebruik van gevirtualiseerde versus lokale technische werkstations. Een ander onderwerp was het gebruik van lokale versus cloudgebaseerde diensten. Mijn klant maakt momenteel gebruik van een in-house IT-managementteam om zijn eigen datacenter te beheren. Uit een enquête die we onder vergelijkbare bedrijven hebben gehouden, bleek dat dit ook voor hen de meest gebruikelijke regeling was.

Bepalen van de belangrijkste beslissingspunten voor de IT-strategie

We hebben de lange lijst met problemen geanalyseerd en teruggebracht tot de volgende zeven onderwerpen:

 1. Werkstationtechnologieën
 2. Datacenter-oplossingen
 3. CAD / BIM-oplossingen
 4. Office-softwareoplossingen
 5. Project- en resourcebeheer
 6. ICT beheer
 7. ICT-inkoop

We hebben de alternatieve IT-oplossingen voor de zeven gebieden geïdentificeerd en deze geëvalueerd aan de hand van negen evaluatiecriteria en een eenvoudig scoresysteem. Op basis van de evaluatie hebben we de voorkeursoplossingen kunnen bepalen.

Opstellen van de routekaart

Ten slotte hebben we een roadmap gemaakt met de vorige zeven oplossingen als rijstroken. We hebben het doel ('to-be') voor elke rijstrook gedefinieerd en de stappen in de richting van het doel gedurende drie opeenvolgende jaren. Dat lijkt misschien een vrij lange periode in sommige gebieden van IT-ontwikkeling, en daarom zal de routekaart gaandeweg deels opnieuw moeten worden opgesteld. De roadmap is echter een noodzakelijk instrument voor besluitvormers en dient als communicatiemiddel naar andere belanghebbenden.

Metrische gegevens

Tijdens het project bespraken we de behoefte aan specifieke IT-maatstaven. We kwamen tot de conclusie dat de bedrijfsstrategie van het bedrijf de meeste indicatoren al had vastgesteld. Daarom hebben we de volgende vier meetgebieden gespecificeerd: de realisatie van de klantpropositie, kostenefficiëntie, procesefficiëntie en medewerker-enablement.

Het IT-strategieproces was vrij slank, maar het leverde de resultaten op die de klant verwachtte. Het was een uitgelezen kans voor een open discussie over de IT-toekomst vanuit zakelijk oogpunt. Het gaf ook de nodige richting voor de besluitvorming.

Via: AEC