Beheer van infrastructuurprojecten met Infrakit – Interview met Teemu Kivimäki

Finland loopt voorop bij het toepassen van Building Information Modeling (BIM) voor de aanleg van infrastructuur. In dit interview bespreek ik met Teemu Kivimäki , CEO van DCS Finland, hoe Infrakit helpt bij projecten die BIM gebruiken.

Kunt u iets zeggen over de achtergrond van uw bedrijf en hoe Infrakit tot stand is gekomen?

De achtergrond van DCS Finland (afkorting van Digital Construction Solutions Finland) ligt in onderzoek aan de Universiteit van Oulu, waar ik van 2007 tot 2010 als onderzoekswetenschapper werkte op het gebied van bouwautomatisering. We deden onderzoek met grote infrastructuurconstructiebedrijven en zochten manieren om te verbeteren werfbeheer en gegevensstroom.

Wat zijn de uitdagingen bij het gebruik van BIM bij infrastructurele bouwprojecten?

De belangrijkste uitdaging waar de industrie voor staat, is het veranderen van bestaande werkprocessen en het trainen van mensen om nieuwe tools te gebruiken. De technologie is klaar.

Kunt u uitleggen hoe Infrakit werkt in een bouwproject?

Infrakit wordt gebruikt om bouwprojecten digitaal te maken. Op hoog niveau worden 3D BIM-ontwerpen geüpload naar de service en door alle werkmachines en site-personeel aan elkaar te koppelen, kan Infrakit worden gebruikt om de implementatie te optimaliseren en constructiefouten te elimineren door iedereen toegang te geven tot de realtime situatie op de site. Door Infrakit te gebruiken, is iedereen verbonden. Zo kunnen graafmachines precies zien wanneer de volgende kiepwagen arriveert, hebben alle werknemers toegang tot alle ontwerpen op tablet of smartphones en kunnen ze hun eigen plek bovenop de ontwerpen zien op basis van hun gps-locatie. Infrakit zorgt er ook automatisch voor dat u precies bouwt wat is ontworpen en dat er geen afwijkingen zijn van ontworpen constructielagen.

infrakit-cloudinfrakit-cloud

Voor wie is Infrakit bedoeld en welke voordelen kunnen zij verwachten? Kunt u enkele voorbeelden noemen?

Onze belangrijkste klanten zijn bouwbedrijven en infra-eigenaren, zoals steden en provincies.

Volgens onze klanten zijn real-time situatierapporten en kwaliteitsinformatie een echte gamechanger. Tijdens de bouwfase geven statistieken bijvoorbeeld aan dat de efficiëntie van de werkmachine tot wel 40% stijgt wanneer zowel Infrakit als machinebesturingssystemen worden toegepast. Dit komt doordat realtime informatie en communicatie een betere planning en werkbeheer mogelijk maakt. Machines hoeven bijvoorbeeld niet te wachten tot landmeters verder gaan met hun werk. Eventuele problemen die zich op het veld voordoen, kunnen snel worden opgelost. Iedereen heeft de beschikking over ontwerpen en locatiegegevens.

Voor infra-eigenaren krijg je projecten die simpelweg minder kosten, je krijgt kwalitatief betere eindproducten en verklein je de kans dat projecten mislukken. U wilt mogelijk een verfijnd en compleet ontwerp hebben voor de aanbestedingsfase. Met Infrakit kunt u ervoor zorgen dat u ontwerpen heeft aangeschaft die zeker kunnen worden gebruikt tijdens de bouwfase, in machinebesturingssystemen, landmeetapparatuur en kwaliteitsrapportage. U krijgt ook een beter overzicht van de voortgang en kwaliteit van de bouwwerkzaamheden. Traditioneel kan het tot zes maanden duren voordat as-built kwaliteitsrapporten zijn voltooid. Met Infrakit krijg je het nog dezelfde dag, als bijproduct van de bouwwerkzaamheden.

U heeft onlangs een kwaliteitsinnovatieprijs gewonnen. Wat maakt uw oplossing innovatief?

Infrakit is in feite de belichaming van de digitalisering van de bouw. Het verbindt de ruige realiteit van infrasites en de welsprekendheid van de digitale wereld. De sleutel is om complexe dingen zoals BIM, coördinatensystemen en machinebesturing eenvoudig en gebruiksvriendelijk te maken. Op een hoger niveau zijn we erin geslaagd om iets van een sweet spot te bereiken, waar tablets, mobiel internet, machinebesturingssystemen en BIM-standaarden allemaal samenkomen.

infrakit-displayinfrakit-display

Hoe neem je Infrakit in gebruik in een project?

U hebt alleen een webbrowser en een Infrakit-account nodig. We maken een project voor je en jij uploadt je ontwerp. Een eenvoudig ontwerp kan bijvoorbeeld een DXF-kaart van uw project zijn. Als je in het veld bent, kun je die ontwerpen en je eigen GPS-locatie erboven zien. Dit helpt bijvoorbeeld bij het plannen van een aanbesteding. Naar voorbeeld gebruikte YIT Infrakit tijdens de aanbestedingsfase van E18 Hamina-Vaalimaa en dit hielp hen om de aanbesteding van 200 miljoen euro te winnen. Nu gebruiken ze natuurlijk Infrakit tijdens de bouw (bekijk onze referentiecase voor dit project: https://infrakit.com/en/references/yit-e18-hamina-vaalimaa-motorway/ )

Hoe ziet u de toekomst van BIM in de aanleg van infrastructuur?

Ik zie dat over 2 tot 3 jaar alle projecten BIM en een cloudplatform zullen gebruiken. De voordelen van IT en digitalisering zijn zo enorm dat wie deze nieuwe tools niet toepast, eenvoudigweg geen projectaanbestedingen zal winnen. Je zou vandaag geen projecten winnen door een schop te gebruiken in plaats van een graafmachine. Het is een kwestie van de beste tools gebruiken die voor de klus beschikbaar zijn.

Wat zijn de toekomstplannen van uw bedrijf?

Infrakit streeft ernaar de wereldwijde standaard te zijn in het beheer van digitale infrastructuurconstructies. Wij zijn van mening dat netwerksystemen en interoperabiliteit de toekomst van de industrie zijn. Infrakit is een neutrale aarde, een communicatiebus, voor verschillende hardware- en softwaretoepassingen om samen te werken en gebruik te maken van de projectontwerpen.

Waar kunnen onze lezers meer informatie vinden over uw service?

Ga gewoon naar infrakit.com ! Daar kunt u bijvoorbeeld referentiecasestudy's vinden over hoe onze klanten Infrakit gebruiken.

Bedankt voor het interview, ik beantwoord graag vragen over Infrakit!

Via: AEC