Strategieën voor succesvolle samenwerking

Ik heb verschillende AEC-firma's geholpen bij hun inspanningen om met elkaar samen te werken. Het is vrij gemakkelijk om je de voordelen van een partnerschap voor te stellen, maar het is vrij moeilijk om die voordelen ook in het echte leven te oogsten. De ervaring heeft geleerd dat verschillende niveaus van partnerschappen verschillende succesfactoren hebben.

Er zijn drie onderscheidende vormen van partnerschappen tussen bedrijven op basis van de doelstellingen en de intensiteit van het partnerschap: operationeel, tactisch en strategisch.

Operationeel partnerschap

Een operationeel partnerschap gaat over rationalisatie en stroomlijning. Een operationeel partnerschap bespaart u kosten en maakt uw middelen vrij.

Uw partner levert diensten of producten die zij efficiënter kunnen produceren dan u. Het partnerschap stelt u in staat uw concurrentiepositie te verbeteren in termen van prijs of tijd. U kunt zich concentreren op uw sterke punten in het partnerschap, wat de kwaliteit van uw aanbod kan verbeteren.

Een operationeel partnerschap vereist een duidelijke afspraak over verantwoordelijkheden en werkverdeling tussen de partners. Omdat het doel is om het proces gestroomlijnd te maken, moet uw partner aandacht besteden aan systematisering van hun processen, informatiebeheer en communicatie.

In de bouw zijn operationele partnerschappen vaak uitbesteding of onderaanneming. Om een echt partnerschap tot stand te brengen, moeten beide bedrijven het echter eens zijn over en zich committeren aan gemeenschappelijke doelen.

Tactisch partnerschap

De motor van tactische partnerschappen is de wil om de processen van de partnerbedrijven te integreren om meer te worden dan de som der delen.

In de bouw kunnen tactische samenwerkingsverbanden worden aangegaan, bijvoorbeeld tussen een aannemer, een architect, een ingenieursbureau en een grootmeetkundige. Samen kunnen ze bijvoorbeeld design-build projecten aanbieden.

Samen leren en een gemeenschappelijke cultuur creëren zijn concurrentievoordelen in een tactisch partnerschap. Technische communicatie is belangrijk, maar even belangrijk is een echte dialoog tussen partners.

Tactische partnerschappen verminderen herwerk en door te leren, wordt de samenwerking efficiënt. Ze verbeteren de kwaliteit van de processen, wat leidt tot een betere winstgevendheid van het bedrijf van elke partner.

Strategische samenwerking

De meest veeleisende en wellicht meest lonende vorm van partnerschappen is strategisch. Ze zijn gebaseerd op een gedeelde strategie tussen bedrijven.

Strategisch partnerschap kan een opmerkelijk concurrentievoordeel creëren door middel van product- of bedrijfsmodelinnovatie. De samenwerkende bedrijven zijn in staat om iets unieks te creëren dat zonder de hechte relatie niet realiseerbaar zou zijn. Zo heeft een van mijn opdrachtgevers hun kennis op het gebied van softwareontwikkeling en bouweconomie gecombineerd met die van een vastgoedservicebedrijf en een managementconsultant. Samen bieden ze een nieuwe dienst aan voor gebouwgebruikers, om hun ruimtegebruik te optimaliseren voor nieuwe manieren van werken.

Strategische partnerschappen profiteren van een genetwerkte zakelijke omgeving waar bedrijven ideeën openlijk kunnen delen en testen. Wanneer bedrijven hun kennis op nieuwe manieren verbinden, kan het resultaat een bedrijfsinnovatie zijn die uiteindelijk nieuwe markten creëert of bestaande markten herdefinieert.

Strategische partners moeten naar dezelfde visie werken en gedeelde waarden hebben. Ze moeten open communiceren en hun kennis blootleggen. Dit vereist natuurlijk een diep vertrouwen tussen de partners.

Wat de vorm van het partnerschap ook is, het is belangrijk om het te beheren. Partners moeten beslissen over de procedures voor sturing, ontwikkeling, geschillenbehandeling, communicatie enzovoort. Geen enkel partnerschap is sterk genoeg om op de automatische piloot te blijven.

Illustratie: © Aarni Heiskanen

Via: AEC