De evoluerende rol van innovatie in ontwerp

Het voorjaarsseminarie van 2012 van de Finse Vereniging van Adviesbureaus (SKOL) had als titel "Innovatie en knowhow als succesfactoren van de toekomst". Een van de vijf presentatoren was Marco Steinberg , architect en directeur Strategic Design van het Finse innovatiefonds SITRA. Hij sprak over de veranderende rol van innovatie in design.

Marco Steinberg begon met drie substantiële wijzigingen in de vereisten voor innovatie:

  1. In plaats van één onderdeel of entiteit te optimaliseren, moeten we het probleem holistisch bekijken
  2. We zouden een op suggesties gebaseerd in plaats van een analyse-gestuurd innovatieproces moeten hebben
  3. We moeten ons niet beperken tot efficiëntieverbeteringen – we moeten iets nieuws creëren

Om zijn standpunt te illustreren, droeg hij een waargebeurd verhaal voor van een Italiaanse stad met een problematisch zwembad. Mensen gebruikten het niet meer en de autoriteiten huurden een architect in omdat ze dachten dat de reden de slechte staat van de constructie was. Na bestudering van het probleem kwam de architect met een verrassende oplossing. De constructie was zeker aan reparatie toe, maar de reden waarom mensen het vermeden waren de nieuwe bustijden: die vielen niet goed samen met de openingstijden van het zwembad.

Design wordt traditioneel gezien als vormgeven. Van ontwerpers wordt verwacht dat ze een specificatie volgen en dienovereenkomstig een oplossing leveren. In de wereld van grootschalige, complexe en vaak tegenstrijdige systemen en belangen is dat niet meer voldoende.

In een eerdere presentatie typeerde de heer Steinberg design als een probleemoplossende discipline voor het synthetiseren van uiteenlopende problemen, het integreren door diepgaand begrip en het visualiseren van complexe, multidimensionale problemen. Hij ziet design als een proces dat iteratie, prototyping en het beheer van de hele reeks omvat, van aanvang tot implementatie. Volgens Steinberg moet het probleem worden onderzocht via meerdere schalen, perspectieven en contexten.

Steinberg heeft het domein van design uitgebreid naar strategisch design, dat vorm geeft aan besluitvorming. In de SKOL-presentatie visualiseerde hij dit idee met een trechter diagram. Traditioneel zijn ontwerpers betrokken aan het smalle uiteinde van de trechter, nadat de grote beslissingen al zijn genomen. De ruimte voor innovatie is erg smal en in het ergste geval beantwoord je de verkeerde vraag met een briljant ontwerp.

Steinberg-1Steinberg-1

Strategisch ontwerp gaat over het 'uitpakken' van het probleem, waardoor verschillende alternatieve trechters ontstaan. Strategisch ontwerp vindt plaats voordat we vastzitten aan een oplossing voor het gedefinieerde probleem.

Steinberg-3Steinberg-3

Steinbergs derde diagram visualiseert de drie nieuwe stadia van besluitvorming: 1) Strategisch ontwerp, 2) Rentmeesterschap en 3) Implementatie.

Steinberg-2Steinberg-2

Innovatie begint met het stellen van de juiste vragen. Strategisch ontwerpdenken vereist een multidisciplinaire dialoog en geïntegreerde teams. Dit betekent niet dat innovatie het resultaat is van consensus. Steinberg ziet het als een grote uitdaging, vooral in Finland, dat design wordt gedreven door een vereiste om consensus te bereiken. Dit kan dodelijke innovaties doden.

Illustraties van Aarni Heiskanen, gebaseerd op originele afbeeldingen van Marco Steinberg

Via: AEC