The Innovation Maze – Een boek voor innovators en gamechangers

Innovatie is een doolhof. Je kunt instappen, maar navigeren naar een gecommercialiseerde innovatie mislukt acht van de tien keer. Het boek The Innovation Maze van Gijs van Wulfen is een praktische gids om je weg te vinden door het doolhof.

Gijs van Wulfen is een professionele keynotespreker en auteur. Hij faciliteert innovatieworkshops voor bedrijven en helpt organisaties wereldwijd om hen effectievere innovators te maken met zijn FORTH innovatiemethode. Zijn nieuwste boek is een praktische gids voor innovatie.

Er zijn talloze definities van innovatie. Gijs van Wulfen presenteert tien versies die bij hem passen. Zijn eigen definitie vat het allemaal samen: "Een innovatie is een haalbaar en relevant aanbod, zoals een product, dienst, proces of ervaring met een levensvatbaar bedrijfsmodel dat als nieuw wordt ervaren en door klanten wordt overgenomen." Haalbaarheid betekent dat het nieuwe niet alleen een droom is. Een innovatie is relevant wanneer deze waarde toevoegt aan de klant.

Innovatie is moeilijk maar noodzakelijk

We weten dat in alle bedrijfstakken, inclusief de bouw, incrementele innovaties domineren. Volgens van Wulfen wordt 58% van de R & D-uitgaven besteed aan incrementele of vernieuwende innovaties, 28% aan substantiële en 14% aan baanbrekende of radicale innovaties. Het aandeel radicale innovaties is drastisch afgenomen. Halverwege de jaren negentig was dat 20,4%, maar in 2010 nog maar 11,5%.

Het nastreven van baanbrekende innovaties is niet populair onder de gevestigde exploitanten, omdat veel bedrijfsleiders en VC's het als een "zwart gat" zien en niet zonder reden. De Doblin Group rapporteerde in een studie uit 2012 dat 96% van alle innovaties hun kapitaalkosten niet terugverdient. Aan de andere kant heeft incrementele innovatie een veel kortere terugverdientijd.

Incrementele innovatie en operationele excellentie slagen zolang uw bedrijf een voorspeld pad volgt. Helaas dreigen de meeste bedrijven, ook die in de bouw, te worden verstoord. Twee sterke aanjagers van mogelijk radicale veranderingen in de zakelijke omgeving zijn digitale transformatie en globalisering.

Dit boek helpt je om te beginnen met innoveren

Volgens verschillende onderzoeken waarnaar van Wulfen verwijst, slagen bedrijven er niet in om te innoveren, vooral als ze niet weten hoe ze het op de juiste manier moeten starten. Een recente wereldwijde innovatiestudie toont aan dat slechts 27% van de 500 innovatieleiders gelooft dat ze de elementen beheersen die ze nodig hebben voor innovatiesucces in de komende tien jaar.

De auteur somt in het begin 15 obstakels op die innovatie in de weg staan. Volgens mijn ervaring behoren een onduidelijke strategie, een gebrek aan interne ondersteuning en een ontbrekend bedrijfsmodel tot de meest cruciale.

Met zijn boek wil van Wulfen bedrijven helpen hun innovatieprocessen effectief op te starten en gefundeerde beslissingen te nemen door onzekerheid terug te brengen tot acceptabele niveaus.

Volgens de auteur heeft het innovatiedoolhof vier ingangen of startpunten:

 1. Idee – Een ruw zakelijk idee of een geweldige zakelijke mogelijkheid
 2. Technologie – Een nieuwe technologie die innovatie spaart
 3. Klantprobleem – Een probleem of een pijnpunt
 4. Zakelijke uitdaging – Een externe of interne verandering die de toekomst van het bedrijf in gevaar brengt

Elk toegangspunt begint een pad door het doolhof. De paden kruisen elkaar en ze hebben gemeenschappelijke activiteiten die van Wulfen in detail in het boek toelicht. Het gekozen pad bepaalt de volgorde waarin je de activiteiten uitvoert en loopt tegen mogelijke valkuilen langs de route.

De tien activiteiten zijn

 • Ideate
 • Focus
 • Controleer pasvorm
 • Creëer voorwaarden
 • Ontdek
 • Creëer een bedrijfsmodel
 • Selecteer Technologie
 • Controleer Vrijheid om te opereren
 • Experiment
 • Maak een nieuwe businesscase

Het boek als beleving

innovatie-doolhofinnovatie-doolhof

De ontwerper van The Innovation Maze, Fredrik de Wal , heeft opmerkelijk werk afgeleverd. Het boek heeft een solide structuur, maar het weerspiegelt nog steeds de mentaliteit van vernieuwers: enthousiasme, visionairheid, openheid voor ideeën en bereidheid om te experimenteren.

Ik vond de inhoud zowel inspirerend als praktisch. Het boek presenteert methoden en tools die u kunt gebruiken in uw innovatieproces. Naast zijn eigen ideeën is de auteur in staat om de beste stukken uit de innovatieliteratuur tot onze beschikking te stellen. Hij presenteert ook verschillende praktijkvoorbeelden.

Ik kan dit boek van harte aanbevelen en heb het toegevoegd aan mijn bibliotheek met essentiële zakenboeken.

Je kunt The Innovation Maze kopen op Amazon.com .

Via: AEC