Richtlijnen voor veilig laden begrijpen

Een van de meest cruciale aspecten bij het vervoeren van goederen per vrachtwagen is ervoor te zorgen dat de lading voor vertrek voldoende is gezekerd. Een onveilige lading kan niet alleen schade aan voertuigen of eigendommen veroorzaken, maar kan ook leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood. De International Road Transport Union (IRU) heeft onlangs nieuwe richtlijnen gepubliceerd om de Europese normen te verduidelijken.

Problemen met onveilige ladingen

treintrein De British International Freight Association (BIFA) heeft haar bezorgdheid geuit dat te veel operators er nog steeds niet in slagen ervoor te zorgen dat hun lading correct en veilig wordt geladen. Dit heeft niet alleen potentiële problemen voor de vrachtwagenchauffeur, maar ook voor andere chauffeurs en voetgangers die gewond kunnen raken of kunnen overlijden als gevolg van het loskomen van ladingen van vrachtwagens.

De meeste ongevallen gebeuren doordat ladingen niet op de juiste manier zijn vastgezet, waardoor ze tijdens het transport verschuiven. Als een lading beweegt, kan dit een factor zijn die bijdraagt aan het kantelen van een vrachtwagen. Dit kan gevaarlijk zijn voor de bestuurder en de mensen om hen heen. Het zal ook vertragingen veroorzaken voor anderen op de weg, waarvan het nieuws het algemene imago van de transportsector kan schaden. Als meer operators en chauffeurs op de hoogte waren van de problemen en de juiste training kregen, zouden deze incidenten aanzienlijk kunnen worden verminderd.

Verschil in richtlijnen

Het probleem van onveilige ladingen beperkt zich niet alleen tot goederen die over Britse wegen worden vervoerd. Er kan veel verwarring ontstaan wanneer transportbedrijven naar het buitenland reizen, aangezien er een reeks verschillende regels en richtlijnen zijn die moeten worden opgevolgd. Hiermee wordt vaak geen rekening gehouden of zijn bedrijven er niet eens van op de hoogte, waardoor hun ladingen mogelijk niet voldoen. Voertuigen kunnen worden gestopt als ze niet correct zijn geladen of beveiligd, wat een zending kan vertragen. Het kan voor bedrijven moeilijk zijn om te begrijpen welke beperkingen en praktijken aanvaardbaar zijn in welke landen.

vervoer-vervoer- De International Commission on Technical Affairs van de IRU heeft onlangs hun eigen richtlijnen voor transportbedrijven en chauffeurs gepubliceerd. De internationale richtlijnen voor veilige ladingzekering voor wegtransport zijn ontworpen met de Europese normen in gedachten. Ze bestrijken echter ook andere gebieden, waaronder gespecialiseerde sectoren zoals voertuig- en houttransport. Het doel van de richtlijnen is om de problemen van onveilige ladingen onder de aandacht te brengen en ervoor te zorgen dat alle operators begrijpen hoe ladingen veilig kunnen worden vastgezet. De hoop is dat dit überhaupt zal voorkomen dat er meer ongelukken gebeuren.

Britse chauffeurs moeten ook op de hoogte zijn van de richtlijnen van het Department for Transport. Dit omvat alle algemene aspecten van het wegvervoer, maar ook specifieke gebieden, waaronder het vervoer van glas en hout. Het is essentieel dat alle chauffeurs deze richtlijnen en hun rol bij het voorkomen van ongevallen op de weg begrijpen.

Wegvervoer is een noodzakelijk onderdeel van het dagelijks leven. Het kan echter ook een van de gevaarlijkste zijn en is nog steeds verantwoordelijk voor veel te veel ongevallen. Zowel de Europese als de Britse richtlijnen zijn een manier om de industrie voor iedereen veel veiliger te maken.

Via: AEC