Waarom is meer onderzoek naar microplastics vereist?

  • door

De laatste tijd wordt er steeds meer aandacht besteed aan de aanwezigheid van microplastics in ons milieu. Veel mensen weten aanvankelijk niet wat deze microscopische stukjes plastic precies zijn. Gelukkig worden we ons steeds beter bewust van niet alleen het bestaan van deze kleine plasticdeeltjes, maar ook van de mogelijke risico’s die ze met zich meebrengen. Met het oog op de toekomst is het zeer belangrijk dat er nog meer onderzoek naar microplastic wordt gedaan. Alleen op deze manier is het namelijk mogelijk om een duidelijk beeld te krijgen op de potentiële gevaren voor ons milieu en voor onze gezondheid. Wil je hier graag meer over ontdekken? Lees dan vooral verder.

Wat zijn microplastics precies?

Iedereen weet natuurlijk wat plastic is. Weet je echter ook wat microplastics en nanoplastics zijn? Eigenlijk is het allemaal plastic, maar het is het formaat van het soort plastic dat verantwoordelijk is voor de omschrijving. Van plastic is bekend dat het niet of nauwelijks afbreekt in de natuur. In plaats daarvan breekt het uit elkaar in steeds kleiner wordende stukjes. Zodra de omvang van dit plastic kleiner wordt dan 5 millimeter is er sprake van microplastic. Het is dus een compleet foute aanname om te veronderstellen dat plastic altijd met het blote oog kan worden waargenomen. Zodra er sprake is van nanoplastics is het zelfs nagenoeg onmogelijk om de stukjes waar te nemen onder een microscoop.

Hoe komen we als mensen in aanraking met microplastics?

Als mensen kunnen we op verschillende manieren in aanraking komen met microplastics. Vaak is het zo dat dit onbewust gebeurt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je de lucht inademt waar mogelijks microplastics in zijn terug te vinden of wanneer je bijvoorbeeld bepaalde voedingswaren eet. Anderzijds is het ook zo dat we geconfronteerd kunnen worden met de aanwezigheid van microplastics in bepaalde producten waarvan we dit kunnen verwachten. Bekend is bijvoorbeeld dat er in veel verzorgingsproducten tegenwoordig microplastics aanwezig zijn. Dat is echter lang niet altijd het geval. Verschillende fabrikanten of producenten trachten tegenwoordig dan ook gebruik te maken van één van de alternatieven die er op de markt zijn te vinden.

Waarom is er verder onderzoek naar microplastics vereist?

Bovenstaande brengt ons bij de hamvraag van deze pagina. Waarom is er namelijk in de (nabije) toekomst nog verder onderzoek vereist naar microplastics? Dit is met name nodig omdat dat we op dit moment nog niet genoeg weten over de impact van de aanwezigheid van deze zeer kleine stukjes plastic op de mens en de andere organismen die deel uitmaken van onze natuur. Tot die tijd kunnen we al wel de nodige stappen ondernemen om de aanwezigheid van microplastics terug te dringen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een herbruikbare drinkbeker of door producten te gaan gebruiken die niet over microplastics beschikken kunnen we alvast met z’n allen een niet onbelangrijk verschil maken.